... met Kris De Bruyne

Afscheid van een stad

(J. Verminnen)