Cinemalief

CINEMALIEF

Tekst en muziek: Johan Verminnen


Ze zat naast mij in Cinema Ritz
Op de laatste rij en in een flits
Zag ik haar mooie ogen
Maar lichten gingen doven
En op het scherm begon de film

Plaza was de cinema
Waar ik haar zag, ik liep haar na
Een frisco in mijn handen
Zij deed mij klappertanden
En op het scherm begon de film

Wat zei Catherine Deneuve
Die ooit in de Rue Neuve
Mijn liefde deed ontbranden
Ik zat met klamme handen
En naast mij riep er iemand Stil!

Ze leek op Michelle Pfeiffer
Zaaide in mij de Zweifel
Ik kneep zacht in haar handen
Maar dat was onverstandig
Ze slaakte plots een luide gil

En toen in Gent de Decascoop
Ik zag haar terug en kreeg weer hoop
Ik voelde mij als Brando
Dacht aan die laatste tango
Maar 't was helaas een and're film

En op het filmfestival
Verscheen ze op een verjaardagsbal
Ze heeft me toen bedrogen
En gaf haar mooie ogen
Aan één of ander stuk schlemiel

Ze speelde Sharon Stone
En vond mij te gewoon
Ze deed lage instincten
Gauw in het niets verzinken
Haar blik meedogenloos en kil

Net Arnold Schwarzenegger
Met lippen van Mick Jagger
Net Jean-Claude Van Damme
De held van de madammen
Dus koos ik voor een and're film

Afbeeldingen