De vrienden van mijn vader

DE VRIENDEN VAN MIJN VADER
(J. Verminnen)

De vrienden van mijn vader
Waren mannen uit één stuk
Ja, ik verklaar me nader
Ze hadden veel geluk
In een oorlog vol gevaren
Hebben zij ooit overleefd
Voor wie hun vijand waren
Hebben zij samen gebeefd
In sigarettenrookverhalen
Op een zondag na de noen
Zwoeren zij in alle talen
Dat ze ’t over wilden doen
Maar de vijand was verdwenen
En de stoere helden toen
Ze waren moegestreden
En gingen met pensioen

De vrienden van mijn vader
Voerden ooit een felle strijd
Ja, ik verklaar me nader
’t was ook een heel and’re tijd
Ze hadden idealen
Vochten voor rechtvaardigheid
De werkman moest het halen
Maar kregen nooit gelijk
In sigarettenrookverhalen
Op een zondag na de noen
Zwoeren zij in alle talen
Dat ze ’t over wilden doen
want hun vijand was gebleven
alleen werden zij wat moe
Hun strijd was al gestreden
en zij op brugpensioen

De vrienden van mijn vader
Kwamen ze maar even terug
Ja, ik verklaar me nader
De geschiedenis gaat vlug
Want al hun idealen
Vragen om een nieuwe strijd
De rekening betalen
Doen de mensen nog altijd