Dit is mijn leven

DIT IS MIJN LEVEN
(J. Verminnen / Bert Candries)

Ik wandel altijd over noten
Vertel mijn leven op muziek
Ik heb geleden en genoten
Dat hoor je toch in elk lied
Ik heb gestreden en verloren
Ik Heb gewonnen maar soms niet
Ik ken van kleuren maar twee tonen
Noem ze vreugde en verdriet
Ik heb gebeten in het leven
en nooit gewoekerd of gespaard
Ik ben veel tegenslag vergeten
Heb wat goed was goed bewaard

Dit is mijn leven en ik ben het
Dit is mijn leven, ik erken het
Dit is mijn leven onvolmaakt
ik heb het zelf zo gemaakt (bis)

Ik ken veel spoken uit ’t verleden
Ik geef hun liever geen gehoor
Ik heb veel ballast weggesmeten
en de duivels zo vermoord
Ik leerde nooit van al mijn fouten
Ik trap tegen dezelfde steen
Ik wil voor altijd van je houden
maar laat jou veel teveel alleen
Ik heb de deurwaarders zien komen
en heb de rekening betaald
Ik heb alleen wat mooie dromen
die het nooit hebben gehaald

REFREIN

Ik wandel verder over noten
Stop mijn ziel in elk lied
Trek ten strijde met wat woorden
Noem ze vreugde en verdriet
Ik voel in mij het vuur nog branden
Weet; er blijft mij niet veel tijd
Ik heb mijn toekomst in mijn handen
van het verleden niet veel spijt
Moeder, gedenk in jouw gebeden
tot een God, die ‘k niet geloof
Het leven heb jij mij gegeven
Rest voor de zondaar nog wat hoop?

REFREIN …..

Afbeeldingen