Ik weet het niet

IK WEET HET NIET
(Tekst & Muziek : Johan Verminnen)
Gebaseerd op een tekstidee van H.J. Claeys & Johan Verminnen

Ik weet niet wat ik weten moet
Of wat er wel en niet toe doet
Van wat men mij ooit onderwees
Van al wat ik nu zie en lees
En al wat overal geschiedt
Ik weet het niet ….. hij weet het niet 

Ik weet niet wat ik weten moet
Wat slecht en fout is en wat goed
En wat er door de beugel kan
Van wat ik doe of wat ik plan
Of waar ‘k mij toe verleiden liet
Ik weet het niet …. Hij weet het niet 

Wat wit noch zwart is, is dat grijs
Wie ouder wordt, wordt die dan wijs
Geloof het niet tot elke prijs
Wacht tot je ’t ziet en men bewijst                                         

Ik weet niet wat ik weten moet
En of mijn wetenschap voldoet
Om in te zijn en up to date
Om niet als een analfabeet
Voor schut te staan op elk gebied
Ik weet het niet …. Hij weet het niet 

Ik weet niet wat ik weten moet
En wat ik niet vergeten moet
Wat gisteren juist was, is nu slecht
En wat eens waar was, wordt weerlegd
Mijn hersenpan is een vergiet 

Wat wit noch zwart is, is dat grijs
Wie ouder wordt, wordt die dan wijs
Geloof het niet tot elke prijs
Wacht tot je ’t ziet en men bewijst               

Ik weet het niet … hij weet het niet