Mannen en vrouwen

MANNEN EN VROUWEN
(J. Verminnen / B. Candries)

Mannen en vrouwen
’t Is scheiden of trouwen
’t Is geven of nemen
’t Is deze of gene
’t Is oorlog of vrede
Gevloek of gebeden

Mannen en vrouwen
’t Is aaien of klauwen
’t Is willen of claimen
’t Is lachen of wenen
‘t Is minnen of rouwen
verraad of vertrouwen

Mannen en vrouwen
Mannen en mannen
Vrouwen en vrouwen
Vrouwen en mannen …..

Mannen en vrouwen
’t Is breken of bouwen
’t Is de hel of ’n wonder
Erop of eronder
’t Is samen of zonder
Plezier of gedonder

Mannen en vrouwen
’t Is hebben of houden
’t Is liefde of haten
’t Is “kom nu of laat me”
Het is alles of niets
maar er scheelt altijd iets

Mannen en vrouwen
Mannen en mannen
Vrouwen en vrouwen
Vrouwen en mannen …..

Afbeeldingen