Nen toffe gast

TOFFE GAST
(J. Verminnen / G. Biesel)

Hij is nen toffe gast
grote bek, geen verstand
hij is een verwend kind
dat een pak slaag verdient
je ziet hem nooit alleen
altijd volk om hem heen
rond hem dezelfde kliek
oh God hij maakt me ziek

Oh nee
‘k heb niks, echt niks, nee niks
tegen hem
ik zwijg maar, hij praat maar, hij doet maar
Wat kan ik zeggen
ik ken hem, hij kent mij, wie is hij
't is nen toffe gast

't Is echt nen toffe gast
maar 'k hou m'n hart soms vast
hij gaat gauw op de vuist
maakt aan niets woorden vuil
Zijn zakken vol met geld
zo speelt meneer de held
met meisjes geen probleem
aan elke vinger één

REFREIN

O zo nen toffe gast doet of hij alles mag
al is het misschien laf
ik wacht mijn dag wel af
Hij maakt me zo nerveus
ik voel me rancuneus
als hij me provoceert, mateloos irriteert

Oh nee
‘k heb niks, echt niks, nee niks
tegen hem
ik zwijg maar, hij praat maar, hij doet maar
Wat kan ik zeggen
wacht maar, jij daar, kom maar
Hé toffe gast

Als ik zou willen
ja dan, wat dan, ach man
'k kon je levend villen, maar ach
die dag, die mag
nog even duren, niet lang, niet bang
het kan, je zal 't verduren
wacht maar, jij daar, kom maar
eens zonder vriendjes, ja dan, wat dan, ach man
Hé toffe gast

Ik heb liever geen last
't is tussen jou en mij
ofwel ik, ofwel jij
hé toffe gast
Ik heb liever geen last
hé toffe kadee
hé toffe gast
't is tussen jou en mij ...