Wat doe je Opa?

NIEUWS
06 Dec 2023

Wat doe je Opa?
Ik zing van “Mooie dagen” in de regen.
En wat dan Opa?
Ik lees de krant, de wereld staat in brand en ik kan er niet tegen.
En wat daarna?
Ik fiets langs het kanaal en drink een koffie onderweg.
Luister naar stamgasten hun commentaar, die over alles, alles weten.
Er klinkt een telefoon, een Joodse vriend belt mij op alsof ik partij zou moeten kiezen.
Ik voel me als verlamd en zie in de krant : er zijn alleen verliezers.
Straks staat het feestdiner klaar en misschien valt er sneeuw, zo klinkt het in een lied, dat zingt over wat vrede.
Een week daarna vliegt er vuurwerk door de lucht en wensen mensen elkaar gelukkig nieuwjaar alsof de wapens zwegen.
En jongen wat doet Opa dan? Hij zingt van “Mooie dagen” in de regen.

Johan Verminnen

Afbeeldingen