Onderwijsheid

ONDERWIJSHEID
(J. Verminnen)

Een man even geleerd als grijs                      
kwam hetme vertellen, oh wat sprak hij wijs
van je raakt je wilde haren
op tijd en stond wel kwijt
Hij kon beter al zijn woorden sparen
voor een andere gelegenheid

REFREIN                                  
Alle wijsheid op een stokje
laat de leermeester zijn gokje
want je zult nog wel veranderen
mijn jongen, wees gerust
net als al die anderen
wordt je wel in slaap gesust

Zijn wijsheid reikte verder
ook al klonk ze in een vraag
wat moeten wij beginnen
met die jeugd van vandaag?
Stel je voor dat de russen
eens binnen vielen hier
wie zou dat vuur dan blussen
dat is een ander bier

Luister beste jongen,
zoklonk de rest van het verhaal
Wij hebben moeten vechten
voor ons broodideaal
Jullie hebben het gemakkelijk
Allemaal dankzij ons
zijn stem trilde zo vaderlijk
ik hoor nog hoe ze klonk

Weet je ik ben onderwijzer
besef waarover ik spreek
ik zei hem dat maakt mij wijzer
Ik dacht al aan een preek
dat maakte hem zo woedend
hij greep reeds naar didactisch materiaal
ik zei hem al dat bloeden
zal zonder mij wel gaan

Alle wijsheid op een stokje
laat de leermeester zijn gokje
Maar mij zal je niet veranderen
mijnjongen wees gerust
‘k laat de stok liever aan anderen
ik ben er zelf niet op belust

Afbeeldingen