Prinses van het Pajottenland

PRINSES VAN HET PAJOTTENLAND
(J. Verminnen)

Ooit was jij de leerling
die met een griffel en een lei
de wetenschap te lijf ging
van Columbus tot het ei
terwijl de wereld explodeerde
onder oorlog en geweld
en jij het leven exploreerde
van de bloemen op het veld
Ooit was jij de dienstmeid
in het zwart met witte schort
die met ijver, zorg en huisvlijt
de soep nooit heeft gemorst
terwijl de hoge heren
en de dametjes van stand
lustig converseerden
over roddels in de krant

Ooit was jij het meisje
prinses van het Pajottenland
Het verlegen meisje
dat in de stad kwam aanbeland

Ooit was jij de schoonheid
die mijn vader heeft bekoord
en die van dan af altijd
hard labeurde onverstoord
terwijl jouw leven openbloeide
door de liefde in je hart
die je kinderen op zag groeien
ook al waren tijden hard
Nu kijk jij tevreden
op je leven neer
en in je ogen kan ik lezen
nee, je wil niets meer
dan leven met de dingen
die getuigen hoe het was
en je jeugdherinneringen
laat je pronken in een kast

Jij bent dus het meisje
prinses van het Pajottenland
Het verlegen meisje
dat in de stad kwam aanbeland (2x)

In je hart blijf jij het meisje
prinses van het Pajottenland
Het verlegen meisje
dat in de stad kwam aanbeland (2x)

Prinses van het Pajottenland ……