Roep de dokter man

ROEP DE DOKTER MAN
(T. Lootens / J. Verminnen)

de ene die neemt pillen
de andere die snuift
de ene drinkt veel pintjes
de andere die spuit
al naargelang je grillen
ga je d’r onderuit
enfin, je moet maar willen
het maakt niemand wat uit

REFREIN
maar wat er zeker is
dat het niet beter is
als je niet zonder kan
roep dan de dokter man (bis)

de ene wordt behandeld
men noemt dat therapie
twee weken en je kan het
beter dan eender wie
een bende tranquillizers
en je ontdekt opnieuw
wat mooi is en wat fraai is
alleen kan je goed zien

de stress, de overspanning
de depressieve bui
omdat er echt geen werk is
al noemen ze je lui
ofwel teveel te vlijtig
en je gaat voor de bijl
ofwel te leeg te weinig
weer vind je geen heil