't Is Amor Amor

’T IS AMOR AMOR
(F. Lameirinhas / J. Verminnen)

Iedereen is op zoek naar liefde
De passies grijpen om zich heen
De ene wil wel, maar die ander
Die laat die ene liefst alleen
Voor een paar mooie lieve ogen
Wordt er gevochten en gemoord
Al ben je honderd keer bedrogen
Toch klopt de liefde aan de poort

REFREIN
Ja, ’t is Amor Amor
En altijd meer en meer
Ja voor Amor Amor
Bezwijk ik telkens weer (bis)

De kranten staan vol grote drama’s
De rampen houden lelijk huis
een trein die botst en nog veel fraaiers
De wereld gaat er onderuit
Op bladzij vier is het nog erger
Man slaat met bijl zijn bijzit dood
vrouw moegetergd en buiten zinnen
Schiet ’s nachts haar minnaar overhoop

’t Leven dat is haasten en rennen
Maar voor de liefde is er tijd
Elkaar beminnen en verwennen
Je hebt daarvan later geen spijt