Vanop de Maan

VANOP DE MAAN
(J. Verminnen)

Als je kijkt vanop de maan
Zie je de wereld lachend aan
Lijkt die planeet zo lief zo blauw
Net een magneet die lonkt naar jou
Kijk je van wat dichterbij
Dan krijg je vele vragen bij
De harmonie die is ver zoek
En vrede is heel and're koek
Er snijdt zo vaak een diepe grens
Doorheen het hart van ieder mens

Als je kijkt vanop de maan
Dan lijkt het hier heel goed te gaan
Een paradijs, echt koek en ei
Net een paleis voor jou, voor mij
Kijk je van wat dichterbij
Dan krijg je vele vragen bij
Heb je geen werk dan tel je niet
Er rest je armoe en verdriet
Er snijdt zo vaak een diepe grens
Doorheen het hart van ieder mens

Als ik van hier zie naar de maan
dan kijkt ze mij meewarig aan
Alsof ze vraagt: "man doe toch iets
Voel je niet mier, voel je niet niets"
Kwam ze maar even dichterbij
Dan kon ze horen wat ik zei:
"Mijn leven is geen open boek
Ik ga naar antwoorden op zoek
Er snijdt zo vaak een diepe grens
Doorheen mijn hart, 'k ben maar een mens" (2x)

Afbeeldingen