Bar Tropical

BAR TROPICAL
(J. Verminnen / F. De Crits)

Achter een koffie zitten dromen
In Bar Tropical
Over de tijd van de kolonie
Over een ver vergeten land
Zelfs de jukebox heeft heimwee
Naar de klank van de tam-tam
Een terras in Bukavu
En de zomer was lang
Een brief uit Europa
Bericht uit moeders land
Is een kind uit de tropen
Een kind zonder land
De regen is zacht
En kent geen seizoenen
In dit beloofde land
Ligt er een schip in de haven
Met geur van mahoniehout
Is het met vruchten beladen
In Matadi of Boma gestouwd
Bij het jaar eenenzestig
Stond er in zijn dagboek
Soldaten die vielen
Als vogels zo stil
Zij kwamen als dieven
Hij was nog een kind
Zelfs de jukebox heeft heimwee
Naar de klank van tamtam
Je wordt hier dronken van weemoed
In Bar tropical, in Bar tropical