Bericht uit Oostende

BERICHT UIT OOSTENDE
Tekst en muziek : Johan Verminnen

Het waait hier nog altijd op de oude pier
En meeuwen die wieken met veel plezier
Heel hoog aan de hemel met heel veel zwier
En vissers die wachten op wat beter weer
Verdrinken hun klachten in een rondje meer
Terwijl schepen zachtjes deinen op en neer

Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende met een groet en een kus
Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende van een zanger met rust

Het waait hier nog altijd op de oude pier
Al kijkt hij verlegen toch vertrekt hij geen spier
Als een grijze hemel de wolken versiert
En speeltafels wachten op spelers met geld
Die na witte nachten door onkans geveld
Alle heil verwachten van het volgende spel

Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende met een groet en een kus
Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende van een zanger met rust

Het waait hier nog altijd op de oude dijk
Veel winkels gesloten, hun bedje gespreid
Met Pasen weer open, zo ging het altijd
En hijskranen maken van de stad een werf
Cabines die smachten naar een laagje verf
Terwijl de Mercator heel stilletjes sterft.

Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende met een groet en een kus
Bericht uit Oostende, bericht van de kust
Bericht uit Oostende van een zanger met rust

Oostende, Oostende