Een beetje dorp

EEN BEETJE DORP
(J. Verminnen)

In mijn hoofd zit nog wat dorp
Wat flarden kermis en muziekjes
spoken nu nog door mijn kop
Ik zie de vlaggen en de wimpels
De beestenkeuring trok veel volk
En de cafés, ja, die floreerden
Het bier met kraagschuim bovenop
vloeide bij beken door de kelen

In mijn hoofd zit nog wat dorp
‘k Hoor de fanfare nu nog spelen
De lokale renner reed voorop
Hij had een afspraak met de zege
De politiek in groot ornaat
vocht om de macht onder de toren
En een pastoor in wit gewaad
liet op de kansel van zich horen

In mijn hoofd zit nog wat dorp
Ook al vluchtte ik naar steden
In mijn hoofd luidt er een klok
Is mijn jeugd nu overleden
Ik proef de miswijn op mijn tong
en het Latijn van de gebeden
‘k Hoor de koster hoe hij zong
het orgel was toen al versleten