Zelfportret

ZELFPORTRET
(J. Verminnen)

Ik ben een rijmelaar
Ik ben een stamelaar
Met te weinig woordenschat
Ik ben een twijfelaar
Die met veel misbaar
Veel muziekjes heeft gejat

Een attractie op een kermis
Als het bier al in de man is
Specialist in manke verzen
En een vat vol controversen
Maar ik hou van wat ik doe
En ik wou maar ik weet niet hoe
Dit nog duren kan
‘k blijf een liedjesman
Liefst mijn leven lang … da’s lang, da’s langer, da’s langst

Ik ben een charlatan
Ik ben een self-mademan
Een verkoper van wat lucht
Ik ben een bedelaar
Ik ben een goochelaar
In een farce of een klucht